חקירות אישות

pic_smal_1

חקירת אישות הינה חקירה סמויה ודיסקרטית, המוזמנת ע"י אחד מבני זוג שהתעורר אצלו חשד כי בן זוגו בוגד בו ובשל כך אופייה רגיש ואינטימי במיוחד, אך יחד עם זאת היא הנפוצה ביותר ומתנהלת בשלושה שלבים:

השלב הראשון – פגישה בין בן הזוג החושד לחוקר הפרטי שינהל את החקירה. פגישה זו הינה דיסקרטית ונועדה לצורך איסוף נתונים ומידע רב ככל שניתן על אורח חייו של בן הזוג הנחשד בבגידה וזאת כמובן,על מנת שהחוקר הפרטי יוכל להתחקות על עקבותיו.

השלב השני – המעקב עצמו. החוקר הפרטי יעקוב, יתצפת, יתעד ויאסוף ראיות מפלילות.
השלב השלישי – פגישה בין בן הזוג החושד לחוקר, שימסר דו"ח הכולל ראיות שנאספו.